Dansk Hypertensionsselskab


SitemapAbout DaHs


 Bestyrelse

Formand:

Michael Hecht Olsen, professor, overlæge. Valgt 2019
Kardiologisk sektion, Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus Professor i hypertension og kardiovaskulær forebyggelse Institut for Regional Sundhedsforskning.SDU
mail: mho@dadlnet.dk  

Sekretær

Esben Laugesen, Læge, ph.d. Postdoc Research Fellow. Genvalgt 2018.
Medicinsk Forskningslaboratorium 
Medicinsk Endokrinologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44
8000 Aarhus C
Tlf. 30283068
esben.laugesen@clin.au.dk

Kasserer:

Ali Asmar, 1. reservelæge MD, Ph.d. Valgt 2018
Rigshospitalet, Københavns Universitet
Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET
Nordre Ringvej 57, Indgang 1, 2. sal, 2600 Glostrup
aliasmar@sund.ku.dk

Ordinære medlemmer:

Jesper Nørgaard Bech, Overlæge, ph.d.Genvalgt 2018
Regionshospitalet Holstebro
Medicinsk Afdeling
Tlf. 7843 6787
jesper.noergaard.bech@vest.rm.dk

Nikolai Hoffmann-Petersen, ledende overlæge,Ph.d. Valgt 2018
Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Vest
TEL.: +45 2946 4510
email: nikhof@rm.dk

Jane Stubbe, Lektor phd cand scient. Valgt 2018
Kardiovaskulær og Renal Forskning,
Institut for Molekylær Medicin,
Syddansk Universitet
J. B. Winsløwvej 21, 3. 5000 Odense C
email: Jstubbe@health.sdu.dk

Jørgen Jeppesen, Professor, dr.med. Valgt 2019
Medicinsk Afdeling
Glostrup Hospital
Ndr. Ringvej 57
2600 Glostrup
Tlf. 38633863
joergen.jeppesen.01@regionh.dk

 


Sekretariat
Eva Baadsgaard 
Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf. 3544 8132
evb@dadl.dk

 

 


About DaHs Bestyrelse Selskabets love Medlemskab

Dansk Hypertensionsselskab ©   |  Vigtig information   |  W3C