Dansk Hypertensionsselskab


SitemapAbout DaHs


 Bestyrelse

Formand:

Niels Henrik Buus, Ledende Overlæge, phd, dr.med, Valgt 2010
Nyremedicinsk Afdeling
Ålborg Universitetshospital
Medicinerhuset, Mølleparkvej 4
9000 Ålborg
tlf.: 9766 3700
nhb@farm.au.dk

Sekretær:

Elise Røge Hedegaard, Adjunkt, ph.d., Valgt 2016
Institut for Biomedicin
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 6, Bygning 1245
DK-8000 Aarhus C
Denmark
Tlf. 87167696
erh@biomed.au.dk

Kasserer:

Nanna Borup Johansen, læge, ph.d. postdoc. Genvalgt 2017
Steno Diabetes Center A/S
Niels Steensens Vej 1
NLD2.23
2820 Gentofte
+45 3968 0800 (phone)
+45 3075 4730 (mobile)
nabj@steno.dk

Ordinære medlemmer:

Jesper Nørgaard Bech, Overlæge, ph.d. Valgt 2013
Regionshospitalet Holstebro
Medicinsk Afdeling
Tlf. 7843 6787
jesper.noergaard.bech@vest.rm.dk


Jørgen Jeppesen, Professor, dr.med. Genvalgt 2017
Medicinsk Afdeling
Glostrup Hospital
Ndr. Ringvej 57
2600 Glostrup
Tlf. 38633863
joergen.jeppesen.01@regionh.dk

Christina S. Oxlund, læge, ph.d. Valgt 2015
Odense Universitetshospital
Hjertemedicinsk Afd. B
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C.
christina.stolzenburg.oxlund@rsyd.dk


Esben Laugesen, Læge, ph.d. Postdoc Research Fellow Valgt 2016
Medicinsk Forskningslaboratorium 
Medicinsk Endokrinologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44
8000 Aarhus C
Tlf. 30283068
esben.laugesen@clin.au.dk

Sekretariat

Fællessekretariatet

Linda Ædelsten Edslev
Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf. 3544 8407
lie@dadl.dk


About DaHs Bestyrelse Selskabets love Medlemskab

Dansk Hypertensionsselskab ©   |  Vigtig information   |  W3C