Dansk Hypertensionsselskab


SitemapAbout DaHs


 Bestyrelse

Formand:

Jørgen Jeppesen, Professor, dr.med. Valgt som formand 2018
Medicinsk Afdeling
Glostrup Hospital
Ndr.
Ringvej 57
2600 Glostrup
Tlf. 38633863
joergen.jeppesen.01@regionh.dk

Sekretær

Esben Laugesen, Læge, ph.d. Postdoc Research Fellow. Genvalgt 2018.
Medicinsk Forskningslaboratorium 
Medicinsk Endokrinologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44
8000 Aarhus C
Tlf. 30283068
esben.laugesen@clin.au.dk

Kasserer:

Ali Asmar, 1. reservelæge MD, Ph.d. Valgt 2018
Rigshospitalet, Københavns Universitet
Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET
Nordre Ringvej 57, Indgang 1, 2. sal, 2600 Glostrup

www.rigshospitalet.dk
www.rigshospitalet.dk

Ordinære medlemmer:

Michael Hecht Olsen, professor, overlæge. Valgt/genvalgt 2018
Kardiologisk sektion, Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus Professor i hypertension og kardiovaskulær forebyggelse Institut for Regional Sundhedsforskning.SDU
mail: mho@dadlnet.dk  

Jesper Nørgaard Bech, Overlæge, ph.d.Genvalgt 2018
Regionshospitalet Holstebro
Medicinsk Afdeling
Tlf. 7843 6787
jesper.noergaard.bech@vest.rm.dk

Nikolai Hoffmann-Petersen, 1. reservelæge,Ph.d. Valgt 2018
Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Holstebro
Lægårdvej 12, 7500 Holstebro
email: nikhof@rm.dk

Jane Stubbe. Valgt 20118

Sekretariat
Susanne Buur    
Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf. 3544 8128
SUB@dadl.dk

 

 


About DaHs Bestyrelse Selskabets love Medlemskab

Dansk Hypertensionsselskab ©   |  Vigtig information   |  W3C