Dansk Hypertensionsselskab


SitemapAbout DaHs


 

Vigtig information

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem inden du bruger websiden.

Ved at bruge websiden accepterer du betingelserne. Dansk Hypertensionsselskab kan til enhver tid ændre betingelserne, og eftersom du er bundet af sådanne ændringer, opfordres du til regelmæssigt at besøge denne webside for at orientere dig om de til enhver tid gældende betingelser

Immaterielle rettigheder

Samtlige immaterielle rettigheder herunder ophavsret, varemærker samt alle øvrige rettigheder til websiden tilhører Dansk Hypertensionsselskab. Materiale tilgængeligt på denne webside må downloades til ikke-kommerciel, personlig brug forudsat, at samtlige disse rettigheder respekteres. Indholdet på denne webside, herunder tekst, billeder, lyd og video, må ikke på nogen måde anvendes, herunder kopieres, uploades, transmitteres eller distribueres, til offentligt eller kommercielt brug uden forudgående skriftligt samtykke fra Dansk Hypertensionsselskab.

Enhver form for spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende sendt til denne webside eller til Dansk Hypertensionsselskab om denne webside vil ikke blive behandlet fortroligt.

Registrering og brug af personoplysninger

Dansk Hypertensionsselskab indsamler alene dine personlige oplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, email-adresse, når du frivilligt opgiver disse oplysninger til Dansk Hypertensionsselskab. Dansk Hypertensionsselskab indsamler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for sikre at du modtager en professionel og korrekt behandling.

Dansk Hypertensionsselskab videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke.

Ansvarsbegrænsning

Indholdet af denne webside har til formål at fremme forskning af forhøjet blodtryk, at medvirke til at oplyse befolkningen om betydningen af forhøjet blodtryk og at bidrage til forbedring af forebyggelse og behandling af forhøjet blodtryk. Dansk Hypertensionsselskab fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte, i forbindelse med brug eller manglende mulighed for at bruge denne webside.

Informationer på websiden er gengivet så nøjagtigt og ajourført som muligt, men Dansk Hypertensionsselskab fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, såvel direkte som indirekte, som følge af, at indholdet på websiden er fejlagtigt, ufuldstændigt, unøjagtigt, vises eller præsenteres på en forkert måde eller er utilgængeligt.

Dansk Hypertensionsselskab forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer af websiden og dennes indhold samt at standse offentliggørelsen af websiden på Internettet eller begrænse adgangen til websiden.

Dansk Hypertensionsselskab fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte i forbindelse med, at tredjeparter uretmæssigt trænger ind på denne webside, herunder at tredjeparter ved uretmæssig indtrængen på websiden tiltager sig oplysninger. Endvidere fraskriver Dansk Hypertensionsselskab sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte i forbindelse med, at denne webside eller serveren, som gør denne webside tilgængelig, indeholder virus eller andet skadeligt materiale.

Denne webside indeholder links til tredjeparters websider. Disse links er alene indsat for at gøre det lettere for websidens brugere at finde udenforstående websider, som Dansk Hypertensionsselskab vurderer, websidens brugere kan have interesse for. Adgang til enhver anden webside linket til denne webside sker på eget ansvar og på egen risiko. Dansk Hypertensionsselskab har intet ansvar for sådanne websider. Ved besøg på tredjeparters websider, via links fra denne webside, vil du være bundet af evt. betingelser gældende for de pågældende websider.


About DaHs Bestyrelse Selskabets love Medlemskab

Dansk Hypertensionsselskab ©   |  Vigtig information   |  W3C