Dansk Hypertensionsselskab


SitemapAbout DaHs


 

Medlemskab


Hvem kan blive medlem ?

§4.
Som medlemmer kan optages læger samt andre, der medvirker til selskabets formål.
Anmodning om optagelse sendes til bestyrelsen, der tager stilling til anmodningen ved først givne lejlighed. Bestyrelsens indstilling fremsendes til selskabets medlemmer og såfremt bestyrelsen ikke har modtaget skriftlig indsigelse inden 14 dage, er bestyrelsens indstilling godkendt.
Fremkommer rettidig indsigelse, skal anmodningen drøftes ved førstkommende generalforsamling som et punkt på dagsordenen. Opnår bestyrelsens indstilling ved en afstemning 2/3 af de afgivne stemmer, er denne godkendt.
Udmeldelse kan kun ske til en 1. januar ved skriftlig henvendelse til sekretæren.

§6.
Som firmamedlemmer kan optages interesserede virksomheder efter de i §4, afsnit 2, anførte regler. Firmamedlemmers medarbejdere har ret til at overvære selskabets møder. Endvidere kan firmamedlemmer efter aftale med forretningsudvalget, ved selskabets møder få mulighed for kortvarige demonstrationer af tekniske nyheder og lignende.


Hvordan bliver man medlem ?

Medlemskab ansøges ved henvendelse til selskabets sekretær:

Nanna Borup Johansen
M.D. PhD
Postdoctoral Research Fellow
Clinical Epidemiology

Steno Diabetes Center A/S
Niels Steensens Vej 1
NLD2.23
DK-2820 Gentofte
Denmark
+45 3968 0800 (phone)
+45 3075 4730 (mobile)
nabj@steno.dk


About DaHs Bestyrelse Selskabets love Medlemskab

Dansk Hypertensionsselskab ©   |  Vigtig information   |  W3C