Dansk Hypertensionsselskab


SitemapAbout DaHs


 

Nyheder


Overrækkelse af  Hans Ibsens Hypertensionspris

Dinesh Neupane er aktuelt Ph.d. studerende i Århus med bachelor i Public Health fra Nepal og Master of Science i Public Health fra Århus. Udover at være yderst produktiv mht. at skrive videnskabelige artikler (>20 peer reviewed publikationer under Ph.d. forløb), har han under sit Ph.d. forløb planlagt, gennemført og beskrevet et stort åbent randomiseret interventionsstudie i Nepal. Studiet viser, at kvindelige kommunale sundhedsmedarbejdere, der er vant til at hjælpe gravide kvinder, nemt kan videreuddannes til at foretage blodtryksscreening og give livstilsintervention med signifikant reduktion i systolisk blodtryk til følge. Her kan du se prisoverrækkelsen
 

Ved Kardiovaskulært afskedssymposium for Prof. Overlæge dr. med. Hans Ibsen den 29. maj 2015 blev Dansk Hypertensionsselskab venligt betænkt med en donation på 40.000 kr. fra ”Overlæge Hans Ibsens Fond til Fremme af Hypertensionsforskning i Danmark”. Se donation. Bestyrelsen takker mange gange for denne støtte.

Opslag ESH Summerschool i Bulgarien 20.-26. september 2014.

DAHS afholder et fælles medlemsmøde med Nefrologisk Selskab den 25. september i Odense omhandlende nyremæssige aspekter af hypertension herunder Renal Denervering og effekten af PTRA ved nyrearteriestenose.

DAHS afholder ÅRSMØDE den 15. - 16. april 2016 Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

 

 


About DaHs Bestyrelse Selskabets love Medlemskab

Dansk Hypertensionsselskab ©   |  Vigtig information   |  W3C